Varmt och hållbart 2018-04-12T06:50:24+00:00

lammin_08

 

Varmt och hållbart

Ekovilla gör Ditt hus varmt. Värme är också mycket annat än värmegrader. Ditt hus måste vara varmt på rätt sätt. Ekovillas värme betyder ett varmt boende och liv i sin helhet.

Ekovillas värme erbjuder ett gott liv för Ditt hus och Din familj. Ekovillas värme innebär också stämning. En god och riktig värme bringar välstånd till Ditt hem, Din familj och omgivningen. Ekovilla är varmt på flera olika sätt. Tillsammans skapar de ett hem där det är gott att leva.

Ekovilla är varmt med naturens visdomlammin-iso_02

Värmeisoleringens effektivitet mäts vanligtvis bara med teoretiska värmekonduktivitetsvärden.

I Ekovillaisoleringen är också de andra egenskaperna med, som inverkar på värmen. Det här förmår endast en isoleringsfiber, som fungerar på ett naturligt sätt.

Från naturen kommer de bäst fungerande lösningarna på värmeisolerandet. Djur anpassade till kalla förhållanden klarar sig i en ytterst kall omgivning, eftersom deras täckhår är ihåliga och innehåller rikligt med isolerande luft. Dessutom har de krulliga ullhår mellan täckhåren för att hindra luften att röra sig i pälsen. Samma fina naturlighet erbjuder också Ekovillas värme i Ditt eget hem.

Ekovillaisoleringen består av träfiber från naturen. I fibrerna finns ett cellsystem som innehåller rikligt med luft och där luften hålls på plats så att den utgör en effektiv värmeisolering. Ekovilla innehåller också rikligt med isolerande luft mellan fibrerna. Fibrerna är rivna på ett unikt sätt, så att de bildar en porös värmeisolering som effektivt håller luften på plats.

En låg luftgenomsläpplighet är en viktig egenskap speciellt i en väggkonstruktion. Temperaturskillnaden mellan väggisoleringens båda sidor orsakar en luftströmning – konvektion – inne isoleringen. Varmluften på insidan strävar att stiga och kalluften på utsidan att sjunka på motsvarande sätt. Ju tätare och fluffigare är fiberstrukturen, som håller luften kvar, dess mindre är strukturens kylande effekt.

 

Ekovillavärmen känns angenäm

Ekovillaisoleringen som andas förmår utjämna inneluftens fuktighet. Rummens luftfuktighet inverkar också på hur vi upplever hemmets värme. Vid rätt luftfuktighet kan rumstemperaturen ofta

e52d6622dd

vara lägre, fast den känns lika behaglig som någon grad högre temperatur i alltför torr eller fuktig inneluft. Sålunda kan man sänka rumstemperaturen utan att pruta alls på boendekomforten.

Ekovillaisoleringen har hög fuktkapacitet, dvs. den förmår binda inneluftens fukt utan att förlora sina isolerande egenskaper. Isoleringen upptar och avger fukt från luften beroende på situationen. Av samma anledning får man behaglig svalka under sommarhettan. När solen värmer konstruktionen, förångas och evaporerar dess fukt vilket kyler ner den (fasförändring). Boendekomfort helt gratis.

Ett krav på en varm isolering är, att luften inte kan gå igenom den. Det förhindras med en luftspärr på konstruktionens insida. Tillsammans med Ekovillaisoleringen som andas används som luftspärr ett lufttätt men inte vattenångtätt luftspärrpapper, som bromsar genomgång av luftfuktighet. Det finns decennier av erfarenhet av hur luftspärrpappret fungerar i Ekovillakonstruktionerna och i talrika  luftgenomsläpplighetsmätningar har husen befunnits mycket täta.