Luftvatten-värmepump 2018-05-09T12:57:04+00:00

Luftvatten värrmepump offertLuftvattenvärmepump för vårt nordiska klimat

En luftvattenvärmepump kan under bra förhållanden mer än halvera elanvändningen till värme och varmvatten. Den hämtar värme från uteluften och ger både värme och varmvatten, men kan bara användas i hus som har vattenburen uppvärmning.

Prisvärt alternativ till bergvärme

Teknikutvecklingen går i rask takt framåt då det gäller värmepumpar. Tack vare detta klarar många luftvattenvärmepumpar att producera värme ända ner till minst -20 grader.

Minska dina uppvärmingskostnader med upp till 50%

Energimyndigheten har testat 16 st luftvattenvärmepumpar och uppger att man kan spara mellan 45 – 60% av sin uppvärmings och varmvattenkostnad. Testet är gjort i södra Sverige, men enligt våra egna tester kan man nå så högt upp som 50% även i norra Sverige.

  • Vad behöver du hjälp med?

    • Vart ska arbetet utföras?

  • Dina Kontaktuppgifter