Luftvärmepump 2018-05-15T20:21:17+00:00

Luftvärmepump

Dagens luft-luftvärmepumparna är riktigt effektiva, även för oss i Norrland. Exempelvis ger Fujitsu LTCN 6,5 kW hela 3,5kW vid minus 25 grader. Vi erbjuder dig kvalitetssäkrade installatörer runt om i hela Sverige! De kan erbjuda den pump som passar era behov bäst.

Hur mycket energi sparar man?

Hur mycket man kan spara genom att installera en luftvärmepump är beroende av en rad olika faktorer. Är det öppen eller stängd planlösning? Antal våningsplan? Finns huset i norra eller södra Sverige? – är några faktorer. Men, ska man generalisera kan man spara in mellan 25-50% av uppvärmningskostnaden.

Storlek på pump?

Storleken på pumpen styrs av hur många kvadratmeter den förväntas kunna värma upp. Det är dock ingen nackdel att gå upp en eller två storlekar. Detta eftersom att pumpen kommer att arbeta lugnare och inte lika ofta gå för full effekt. Det gör också att den slits mindre. Dessutom så klarar en större pump lägre temperaturer, vilket är särskilt viktigt i Norrland

COP-värde. Vad är det?

COP betyder Coefficient of Performance och mäter värmeeffektivitet. Det COP mäter är förhållandet mellan den utvunna värme-energi och förbrukad el-energi. Ju högre COP-värde desto högre effektivitet ska tolkas som hög effektivitet.
Exempel. COP-värde 5,7 betyder att pumpen ger 5,7 gånger så mycket i värmeeffekt som den själv förbrukar i effekt.

COP-värdet mäta ofta vid 7 plusgarder utomhus och 20 plusgrader inomhus.

Fördelar luftvärmepump

  • Inköpskostnaden är låg
  • Enkel att använda
  • Kort tid för att spara in investeringen

Bästa pumpen?

Detta är såklart en väldigt svår fråga att besvara. Dock kan man säga att alla välkända märken håller en hög kvalitet och är effektiva. En till viktig sak är att om man väljer ett välkänt märke kan man vara trygg med att det finns reservdelar. Slutligen så är det viktigt att jämföra hur mycket effekt pumpen ger vid mer än -15 grader.

  • Vad behöver du hjälp med?

    • Vart ska arbetet utföras?

  • Dina Kontaktuppgifter