Luft-vatten-värmepump 2018-05-03T07:51:48+00:00

Luftvattenvärmepump för vårt nordiska klimat

En luftvattenvärmepump kan under bra förhållanden mer än halvera elanvändningen till värme och varmvatten. Den hämtar värme från uteluften och ger både värme och varmvatten, men kan bara användas i hus som har vattenburen uppvärmning.

En luftvattenvärmepump hämtar värme ur uteluften och överför den till ett vattenburet värmesystem. Den ska inte förväxlas med en luftluftvärmepump som också tar värme från uteluften men sprider den via en fläkt i huset..

Prisvärt alternativ till bergvärme

Teknikutvecklingen går i rask takt framåt då det gäller värmepumpar. Tack vare detta klarar de luftvattenvärmepumpar som vi installerar att producera värme ända ner till  minst -20 grader.

Minska dina uppvärmingskostnader med upp till 50%

Energimyndigheten har testat 16 st luftvattenvärmepumpar och uppger att man kan spara mellan 45 – 60% av sin uppvärmings och varmvattenkostnad. Testet är gjort i södra Sverige, men enligt vår egna tester kan man nå så högt upp som 50% även i norra Sverige.