Isolering 2018-04-11T11:40:41+00:00

 

ICell – Cellulosaisolering

ICell – Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. I Sverige har Cellulosa-isolering tillverkats sedan 1980 talet.

Cellulosa-isoleringens egenskaper har genomgått en fortlöpande utveckling under de gångna trettio åren. Som idé är träfiber som isolering likväl ingen ny uppfinning. Stockar och sågspån har länge använts som isoleringsmaterial. Cellulosa-isoleringen uppfyller de krav som ställs av EU-direktivet 67/548/EEC.

Med Cellulosa sprutbara miljöisolering minskar du värmekostnaderna och ökar din boendekomfort. Inomhusklimatet blir varmare på vintern och behagligt svalt på sommaren. Lider du eller någon i din familj av allergier är Cellulosa Miljöisolering också till er fördel eftersom isoleringen är tillverkad av cellulosa – träfiber, som omvandlats till ett foglöst ullskikt som ”andas” och på så sätt bibehåller luftfuktigheten.

 

isolering-caro

Cellulosaisolering – Made in Sweden

 

iCell cellrender-ashxulosaisolering är tillverkad i Sverige hela vägen från råvara till färdig produkt. Råvaran som vi använder är ocirkulerade returtidningar, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från svenska barrträd. Att återvinna tidningar för att göra effektiv isolering är ett utmärkt sätt att spara på råvaror och energi.

Allt högre energipriser och hårdare miljökrav gör det nödvändigt att spara på världens energiresurser och värna om miljön. Bostäder och lokaler står för ca 40% av Sveriges energianvändning, det mesta av denna energi går dock till spillo till följd av dålig och ofta omiljövänlig isolering. Därtill finns stora möjligheter att spara energi med bättre och miljövänligare isolering från iCell.

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering

  • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
  • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
  • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
  • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
  • iCells flamskyddsmedel är fritt från borsalter och borsyra.
  • iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
  • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.

 

Isolering med iCell sparar energi

zz-ventilation-tak

Att värma upp ett hus är en hög kostnad för husägare, således vill man att ens hus har så små värmeförluster som möjligt. Ett välisolerat hus sparar energi, men det gäller att göra rätt för att slippa problem med mögel.

 

Då iCell cellulosaisolering andas får man ett bra klimat inomhus samtidigt som man isolerar effektivt. Därtill är flamskyddsmedlet som iCell använder helt fritt från borsyra och borsalter som kan ge negativa effekter på människor och natur, både vid installation och rivning.