Infrapaneler – Vanliga frågor 2015-12-01T20:58:43+00:00

1. Hur fungerar Infracomfort?

Infracomforts infravärmepaneler alstrar infravärme. Infravärme har i princip ingen effekt på luft och värmer därmed ytor som absorberar och emitterar ut infravärmevågor till rummet. Samma princip gäller när infallande ljus från fönster sprids jämt ut i rummet när det reflekterar mot rummets ytor. Blanka ytor reflekterar mer värme än obehandlat trä.

2. Vad kostar Infracomfort?

Beroende på hur isolering och effektbehov räknar vi ut hur många watt vi behöver installera per kvadratmeter. Exempelvis ett hus byggt efter 2009 med god isolering kan installationsbehovet vara 32w/m2. Då kommer det att kosta ungefär 320kr/m2. Vid ett boende på 150m2. Kommer investeringen för uppvärmningssystemet kosta 48.000kr exkl. installation.

3. Hur effektivt är Infracomfort?

Besparingar är på 50 % och ännu mera. Genom att infrapanelerna inte använder luften som uppvärmningsmedium i första steg upplever vi uppvärmningen effektivare och har lättare att ta hand om den värmen vi producerar.

4. Är Infracomfort för inomhusbruk eller utomhusbruk?

Infracomfort är framtaget för inomhusbruk, eftersom panelerna måste uppnå sin arbetstemperatur så kan man inte ställa ut panelerna i minusgrader då det skulle kyla ner panelerna och göra det omöjligt att uppnå önskat arbetstemperatur.

5. Hur ska man placera Infracomfort?

Eftersom Infracomfort arbetar med infravärme spelar det i princip ingen roll vart man placerar panelerna.

6. Hur skiljer sig Infracomfort mot andra alternativ?

Infracomfort särskiljer sig tekniskt genom att den värmer upp med hjälp av strålningsvärme och inte konvektionsvärme. Skillnaden mellan strålningsvärme och konvektionsvärme är att strålningsvärme har ingen effekt på luft, infravärme värmer upp material i ett första steg som sedan effektivt värmer upp luften i ett andra steg. Detta gör att ytorna i rummet blir varmare än luften och golvet kommer kännas varmt. Vanligtvis är detta är väldigt svårt att uppnå utan att installera golvvärme i golvet

7. Är det farligt?

Absolut inte. Våra infrapaneler emitterar infravärme som är likt vår egen kropps värmestrålning. Infracomforts emitterar relativt korta infra vågor på 10.000nm, som anses som enbart hälsosamma IR-vågor. Tekniken används på sjukhus för att värma upp kuvöser. För att IR-vågor ska anses vara hälsofarliga behöver man ha korta IR-vågor på 1.400 nm. Infravärme har snarare hälsofördelar jämfört med varm luft som cirkulerar.

8. Är det ny teknik?

Infravärme är inte någon ny teknik, de flesta känner igen infravärmarna från balkongen. Infracomfort har utvecklat och optimerat tekniken så vi emitterar mycket diffusare strålning än den gamla tekniken. Jämför en strålkastare och en diffus lampa i samma rum, den diffusa lampan lyser upp lika mycket överallt!

9. Hur drivs Infracomfort?

Infracomfort drivs med elektricitet från ett vanligt 230volt eluttag. Panelerna levereras med en vanlig stickproppskontakt.

10. Hur hållbart är Infracomfort?

Infracomfort är förmodligen det mest hållbara uppvärmningsalternativet då den inte har några rörliga delar eller krångliga installationer att ta hänsyn till. Ett installerat system är lätt att ta ner och flytta om man behöver. Termostaten är gjord av elektronik och kan gå sönder, men dessa säljer vi billigt eftersom vi vill att styrningen ska vara o fokus.

11. Vad behöver man för att installera Infracomfort?

Den största panelen (6kg) behöver tre stycken fästen som enkelt skruvas upp med vanliga skruvar. De mindre panelerna har bara två stycken fästen. Ångrar man sin placering lämnas det bara kvar 4-6 stycken skruvhål. Eftersom panelerna behöver elektricitet behövs en behörig elektriker för eldragningen.