Huset som andas 2018-04-12T06:52:04+00:00

lammin_08

Hus som andashengittava-iso_02

Ditt hus har sitt eget liv precis som dess invånare. För att leva måste vi andas. Ekovillas träfiber låter Ditt hus andas på rätt sätt. Den utjämnar inneluftens fukthalt på naturens eget sätt. Det förmår bara ett levande, naturenligt isoleringsmaterial.

Ett hus som andas utstrålar trygghet och välbefinnande. Det är därför isoleringarna är ett av byggandets viktigaste beslut. När Du låter Ditt hus andas, mår huset och familjen bra.

 

Vad menas med en konstruktion som andas?

När Du låter Ditt hus andas, dvs. låter de byggnadselement som andas fungera under naturliga förhållanden, mår Ditt hus väl under en lång tid. Träbyggnader byggda av homogena träbaserade material har hållit i hundratals år. Förmågan att andas är bekant från stockhus och samma förmåga hos virket att andas uppnås också då man utnyttjar träfibrer i Ekovillaisoleringar.

Naturenlig fuktkontroll

Det finns fukt i luften, osynlig vattenånga, som tränger in överallt. Inneluftens fukthalt varierar, precis som uteluftens. Fukthalten strävar efter att jämna ut sig och vattenångan sprider sig dit där det finns mindre av den. Det är omöjligt att hindra luftfuktigheten från att tränga in i konstruktioner. Det är därför klokt att välja ett isoleringsmaterial som kan hantera och förflytta vattenånga på ett naturligt sätt. Ekovillaisoleringen består av träfibrer med denna egenskap. Fast träfibrerna har en hög fuktkapacitet, lagras inte fukten i fibrerna, utan rör sig åt ett håll där fukthalten är lägre. Fukthalten i isoleringen stiger därför inte under normala förhållanden högre än ute- eller inneluftens fukthalt. Under dessa förhållanden fungerar Ekovilla som värmeisolering helt normalt.

739ab490c1

Ekovilla som andas är trygg

Att isolera med Ekovilla är en trygg lösning. Främst rekommenderar vi att hela isoleringen med luftspärrar och vindskydd utförs av homogena träfibermaterial. Då finns varken fibrer eller yta där luftens vattenånga kan kondenseras till vatten. Också som extra isolering är det tryggt att välja en isolering som andas för dess goda fuktöverförings skull, oavsett om den gamla konstruktionen andas eller inte.

  • Vattenångan i inneluften kan bindas till isoleringens organiska fibrer och frigöras från dem när luftens ånghalt minskar i omgivningen.
  • Vattenånga som trängt in i konstruktionen binds till de organiska fibrerna – kondenseras inte till vatten på ytan av fibrerna där den orsakar fuktproblem.
  • Oberoende av fibrernas vattenånghalt fungerar isoleringen normalt.
  • Med Ekovilla X5 luftspärrpapper uppnås tillräcklig ångtäthet.

f5214ad11d