Ekologiskt 2018-04-12T06:57:26+00:00

lammin_08

Ekologisk

Ekovilla är ett varmt och grönt alternativ. Ekovillas värme kommer direkt från naturen. När Du isolerar Ditt hus med träfiber som skogen producerat, fungerar Ditt hus som ”kolbank” under hela dess livscykel. Ekovilla innebär alltså också en miljögärning. Träfibern kan också återanvändas eller återbördas till naturen.

Ekovilla är ett val för en renare natur. För Ditt utmärkta val tackar både Din miljö och kommande generationer.

En ekologisk framställningsprocess och material

Ekovilla görs av träfiber så att naturen skonas. Ekovillas framställningsprocess förbrukar bara ett minimum av energi. Ekovillaisoleringen binder också kolet i träfibrerna under hela brukstiden i sig, så att boendets kolfotavtryck krymper också på detta sätt.

Om byggnaden rivs och Ekovillaisoleringarna avlägsnas, kan produkten återanvändas som sådan, som värmeisolering eller utspädd som jordförbättringsmedel.

Som följd av byggande, boende och uppvärmning uppstår koldioxidutsläpp, vilkas mängd byggaren kan påverka med sina egna val. Bara genom att välja Ekovillaisoleringen får byggherren ett betydande försprång med att minska utsläppen. Det är nämligen de utsläpp som uppstår när byggnadsprodukter tillverkas, som spelar en större roll än förr i byggnadernas totalutsläpp, eftersom boendetidens utsläpp minskar då byggnadernas energieffektivitet förbättras.

Visste Du,

att ju mer vi använder kolbindande träbaserade byggnadsmaterial då vi bygger, desto mindre blir de atmosfäriska CO2-nettoutsläppen.

Ett finskt genomsnittsträhus isolerat med träfiberisolering binder i sina träkonstruktioner ca 35 ton koldioxid.

Enbart Ditt materialval har stor inverkan på Ditt kolavtryck, som om Du skulle minska bilkörningen med över 230 000 km (150 g/km).