Dokumentation 2018-04-12T07:01:27+00:00

yrkesverksamma

Ekovilla konstruktionshandbok

Handboken innehåller anvisningar för de vanligaste konstruktionerna som isoleras med Ekovilla. I handboken behandlas olika vinds- och golvbjälklag samt olika väggkonstruktioner. Särskild uppmärksamhet har fästs vid aspekter som är viktiga med tanke på installeringen.

I konstruktionshandboken beskrivs också byggnadens lufttäthet och i samband med det viktiga detaljer om energieffektivitet. Här kan du ladda ned isoleringstjocklekarna i olika delar av byggnaden enligt U-värdena för 2010.