Cellulosa är suverän isolering 2018-05-03T07:18:31+00:00

Isoleringsmaterial av cellulosa har mycket goda prestanda, framförallt tack vare tre värdefulla egenskaper:

bild isolering

 

Lufttäthet

Cellulosaisolering är en så kallad högdensitetsprodukt. Det betyder att materialet är oerhört tätt och har en relativt hög viktvolym. Det bidrar till att förhindra oönskade luftströmmar (konvektion) i isoleringen och ger även hög värmekapacitet.

Värmekapacitet:

Med värmekapacitet menas den energimängd som behövs för att värma 1 kg en 1 grad C. Är värdet högt har materialet stor tröghet. Värdet på glasull är 670 joule per kg, stenull 860 joule per kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule per kg (enligt EN ISO 10456) vilket i praktiken gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.

Konvektion:

Cellulosaisolering är en tät isolering vilket består av cellulosafibrer som dessutom naturligt innehåller luft. Detta bidrar till att binda effekten vid så kallad påtvingad konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid temperaturskillnaden 15°C för glasull, 22°C för stenull och inte alls för cellulosan även vid de högsta temperaturskillnader som kan bli aktuella för husisolering.

Spara energi och pengar

icell-dalahast-spara-pengar-pa-isolering

Exempel
Bostad 130 m² i mellansverige
150 mm sågspån
U-värde 0,51 W/m² °C
Efter tilläggsisolering
med 350mm iCell lösull,
nytt U-värde 0,10 W/m² °C
Besparing ca. 8 000 kr
och 5 700 kWh per år

Effektiv isolering med miljöfördelar

Cellulosaisolering tar miljöhänsyn i varje steg

Vi på iCell arbetar för att minimera vår miljöpåverkan i alla avseenden. Från råvara till färdigt isoleringsmaterial behövs mycket mindre energi än vid tillverkning av till exempel mineralull, en produkt som inte heller är gjord för att återvinnas. Produktionen sker helt mekaniskt i en torr och kall process med tillsatser som är harmlösa för naturen. Vi väljer grön el från vind och vattenkraft. iCell cellulosaisolering kan dessutom återvinnas om och om igen.

 

icell-lastbil

 

Stora miljövinster

I Sverige byggs årligen cirka 4 miljoner m³ isolering in i våra bostäder. Vid rätt val av isoleringsmaterial blir miljövinsterna omfattande. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.

 

Säkrare flamskyddsmedel

Flamskyddsmedlet som iCell använder är helt fritt från borsyra och borsalter som kan ge negativa effekter på människor och natur, både vid installation och rivning. iCell isolering är testad och certifierad för användning som byggnadsmaterial av SP Tekniska Forskningsinstitut. iCell Lösull är CE-märkt och har ETA-nummer 13/0658.

 

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering

  • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar inom produktionen, genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
  • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
  • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
  • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
  • iCells flamskyddsmedel är fritt från borsalter och borsyra.
  • iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
  • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.

 

Isoleringens historia – då och nu

Mossa, torv och sågspån användes som isolering i början av 1900-talet. Fördelen med naturmaterial är att de andas. Nackdelen är dålig isoleringsförmåga. Under 1950-talet introducerades glas- och stenull, så kallad mineralull. Detta fick stort genomslag. Mineralullen hade goda egenskaper gällande isolering och var enkel att använda. Marknaden var vunnen.

Dock noterades en negativ faktor med mineralullen: materialet var inte hygroskopiskt. Alltså saknade det förmågan att ta upp och avge fukt.

Plastfolien och diffusionsspärren introducerades för att hålla fukten borta från mineralullen, men konsekvensen blev istället att fukten byggdes in i väggarna. Det var i många fall orsaken till de allt större problemen med mögelhus på 70- och 80-talet.

iCell - Isoleringens historiaBeprövade naturmaterial började åter användas. Cellulosalösull är ett exempel på isoleringsmaterial som utvecklats mest under årens lopp. Det är naturnära, lätthanterligt och användarvänligt ur arbetsmiljösynpunkt. I USA och Kanada finns exempel på användandet av cellulosalösull från 1920-talet. Det finns dokumenterade fall där isoleringen från den tiden fungerar perfekt även i dag. Under 1980-talet introducerades cellulosalösull för första gången i Sverige. I dag utgör cellulosaisolering ungefär 10 % av totala marknaden och har en årlig tillväxt om cirka 10-15 %.