Blåsbar lösull 2018-05-09T07:45:58+00:00

ekovillalevy2013-iso_02

Ekovilla är en blåsbar och sprutbar värmeisolering framställd av returpapper, som isolerat kundernas hem i mer än 30 år.

Ekovilla har alla goda miljöskonande egenskaper som en ekologisk isolering; råmaterialet är förnybart trävirke som växer i våra skogar, tillverkningen kräver ytterst lite energi, binder kolet i träet under hela sin livscykel och spar energi som isolering.

  • Träfiberisolering från förnybar naturresurs
  • God värmeisoleringsförmåga
  • Goda strukturella brandegenskaper
  • Konstruktionen som andas och är trygg
  • Binder kol, minskar kolfotavtrycket
  • Vid nybyggande och sanering

Ekovillas blåsbara isoleringar passar allt träbyggnad och går utmärkt att användas på samma ställen som Ekovillaskivan.

Eurobrandklass E

Ekovilla YP

Rekommenderad täthet för blåsisolering i övre bjälklag är ca 32 kg/m3
Värmekonduktivitet 0,039 W/(m K)

Ekovilla AP

Rekommenderad täthet för Ekovilla i bottenbjälklag är ca 45 kg/m3. Passar bottenbjälklag med krypmån skålade betongbottenbjälklag.
Värmekonduktivitet 0,040 W/(m K)

Ekovilla VO

I sneda hålrum används isoleringstätheten 45 kg/m3. Ekovilla VO passar som värmeisolering t.ex. under yttertak.
I lodräta hålrum skall man använda Ekovilla med isoleringstätheten  ca  60 kg/m3.
Värmekonduktivitet 0,040 W/(m K).

Ekovilla SE

Värmeisoleringen som fästs på väggkonstruktionerna med torrsprutning har en rek. täthet kring 35 kg/m3. Av Ekovilla patenterade Ekovilla SE fäster på väggen när den torkar och bildar ett skarvfritt och krympfritt isoleringslager.
Värmekonduktivitet 0,040 W/(m K).

Installering

Sprutade och blåsta Ekovillaisoleringarna bildar ett skarvfritt isoleringslager som fyller igen alla skrymslen. Produkterna fås färdigt installerade av en behörig monteringsservice.