Bergvärme / Jordvärme 2018-05-09T12:58:03+00:00

Bergvärme och Jordvärme

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem. Så här går det till.

Marken värms upp från de första vårdagarna, när markytan börjar töa, till högsommaren, när middagssolens strålar värms marken djupt ned. När höstlöven faller finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kallaste vinter. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regnig och kall.

Kollektorn hämtar upp värmen

Med en vätskefylld slang, även kallad kollektor, kan du hämta upp lagrad solvärme djupt ner i berget, nere på sjöbotten eller någon meter under gräsmattan.

Ofta används samlingsbegreppet bergvärme om samtliga värmekällor – det vill säga

  • bergvärme
  • ytjordvärme
  • sjövärme
  • grundvattenvärme

Vilken typ av värmekälla just du bör ha avgörs av husets energibehov, ditt värmesystem och hur din tomt är beskaffad.

Värmepumpen koncentrerar energin

Själva värmepumpen koncentrerar den lagrade värmeenergin så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.

Så här går det till. Vätskan i slangen cirkulerar och värms upp av den lagrade solvärmen nere i marken eller i sjön. När vätskan passerar uppe i värmepumpen möter den ett annat slutet system. Det innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur.

En kompressor höjer under högt tryck det nu gasformiga köldmediets temperatur avsevärt. Och via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

  • Vad behöver du hjälp med?

    • Vart ska arbetet utföras?

  • Dina Kontaktuppgifter